Oppgave

Trafikksikkerhet

Publisert: 07.06.2014
Trafikkulykke med tungbil

Her skal du drøfte hvordan menneskelige faktorer påvirker sikkerheten rundt et transportoppdrag.

Biltrafikken har høy ulykkesrisiko, og myndighetene bruker store ressurser på å redusere risikoen. I mange av ulykkene er det en menneskelig faktor som spiller inn.

Hvilke menneskelige faktorer er det som ofte påvirker en trafikkulykke?