Oppgave

Fysisk sikring av dokumenter

Publisert: 04.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Gjerde med piggtråd

Vi har lest oppslag i media der noen har funnet store bunker med pasientjournaler på søppeldynga. Dette er papirdokumenter som inneholder personnummer. Personnummer på avveie kan misbrukes.

Oppgaver

  1. Hvilke krav synest du bør stilles til å sikre personnummer?
  2. Hva kan vi bruke andres personnummer til?
  3. Hvilken lov regulerer akkurat dette?

Drøft oppgavene i grupper.

 

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for