Oppgave

Påbygg

Publisert: 07.06.2014
Lastebil med dumperpåbygg

I dagens transportsystem er det – med tanke på effektivitet og økonomi – nødvendig å velge riktig utstyr. I oppgavene under skal dere diskutere valg av påbygg og tilhørende bruksområder.

Oppgave 1: Valg av påbygg

Hvilke kriterier er viktige når det gjelder valg av busspåbygg og påbygg for en distribusjonsbil?

Oppgave 2: Kunnskap om forskjellige påbygg

Hvilke typer påbygg kjenner du til for person- og godstransport? Beskriv bruksområdet til de forskjellige påbyggene.

Diskuter oppgavene i grupper.

Relatert innhold

Generelt