Oppgave

Mobiltelefon som elektronisk hjelpemiddel

Publisert: 07.06.2014
Radiomast

Elektronisk kommunikasjon har i dag tatt over en stor del av informasjonsutvekslingen mellom handelspartnere. Mye av det arbeidet som kan ta sjåførens konsentrasjon bort fra trafikkmiljøet, er overført til elektronisk kommunikasjon. Mobiltelefonen kan være til stor hjelp under en transport.

Hvordan kan mobiltelefonen bidra til en mer effektiv hverdag innen transport- og logistikkoppdrag?

Relatert innhold

Faglig