Oppgave

Vedlikehold av bil og teknisk utstyr

Publisert: 07.06.2014
Tømmertransport.

En yrkessjåfør og logistikkarbeider må kunne vedlikeholde både bilen og andre tekniske hjelpemidler for å kunne levere den kvaliteten som kunden forventer.

Sett opp de momenter du mener er viktig når det gjelder vedlikehold på en godsbil (distribusjonsbil), og vedlikehold på teknisk utstyr som det vil være naturlig å utføre i forbindelse med godstransport. Ta hensyn til de krav som myndighetene setter for slikt vedlikehold.
Relatert innhold

Faglig

Generelt