Oppgave

Økonomirutiner

Publisert: 02.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Binders

En stor del av de daglige rutinene i en bedrift er knyttet til økonomi. Oppgavene under er varierte og tar for seg ulike temaer innenfor økonomirutiner.

a) Finn ut hvilke typer skattekort som eksisterer.

b) Har elever som jobber, skattekort eller frikort? Hva er forskjellen?

c) Intervju kontorpersonalet der du blir utplassert, om hvordan kontroller og attestasjoner foregår i bedriften.

d) Har du bankkort? Hvor ofte bruker du det, og til hva? Hva bruker du mest som betalingsmiddel, kontanter eller kort?

e) Gjør en spørreundersøkelse i nærområdet eller blant skolens ansatte om hvilke typer kort de har, og hva de bruker dem til.

f) Spør kontorpersonalet på skolen hvilken betalingsform de bruker, hvor ofte og til hva. Spør ansatte ved skolen om det samme.

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for