Oppgave

Personalbehandling

Publisert: 02.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Binders

Det hevdes, ofte med rette, at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Hvis ledelsen virkelig mener det, bør det også vise seg i måten de behandler personalet på. Oppgavene under handler om viktige tema innen personalbehandling.

a) Har du noen gang vært til jobbintervju? Fortell om det til resten av klassen.

b) Hva mener du er best: å rekruttere internt eller eksternt? Sett opp fordeler og ulemper med begge alternativene.

c) Lag en liste over hva du mener skal til for å beholde gode medarbeidere.

d) Dessverre er det ofte slik at en ikke lager ansettelsesavtale når elever har en mindre jobb. Har dette skjedd med deg? Fortell om det i klassen.

e) Be om medarbeidersamtale i bedriften du er utplassert i, og skriv et referat fra samtalen. Eller gjennomfør en medarbeidersamtale som et rollespill i klassen.

 

Relatert innhold

Aktuelt stoff for