Oppgave

Skolens kontoradministrative rutiner

Publisert: 02.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Binders

Arbeidet på et kontor kan variere etter bransjen og etter størrelsen på bedriften. På en skole er det mange rutiner som skal ivaretas hver dag. I denne oppgaven skal du bli bedre kjent med skolens kontoradministrative rutiner.

Du skal intervjue en kontoransatt ved skolen om de rutinene som gjelder.

a) Gå sammen to og to og forbered spørsmål.

b) Lag en liste over skolens rutiner. Under intervjuet kan det være lurt at den ene noterer mens den andre stiller spørsmålene.

c) Finn ut hva slags post som kommer til skolen, og hvordan den blir behandlet.

d) Hvordan er skolens arkiveringsrutiner?

e) Er det noen rutiner som kan forbedres? Kom med forslag til forbedringer.

f) Besøk en bedrift i nærheten og få et innblikk i hvilke kontoradministrative rutiner den har. Er det stor forskjell på skolens og bedriftens rutiner?

Relatert innhold

Aktuelt stoff for