Oppgave

Handel på internett

Publisert: 02.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
SMS med mobiltelefon

Flere og flere unge kjøper varer over internett, det gjelder sikkert på din skole også. I denne oppgaven skal du kartlegge dine medelevers kjøpsvaner og erfaringer med kjøp på internett.

Lag en undersøkelse i klassen (ev. på skolen) om kjøp av varer gjennom fjernsalg og fjernkommunikasjon. Undersøkelsen kan for eksempel gi svar på hvor ofte dere kjøper varer på Internett, sms og postordre, hva slags varer dere kjøper, gode/dårlige erfaringer.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for