Oppgave

Garanti eller reklamasjon?

Publisert: 02.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Forbrukerrådet logo

Mange blander begrepene garanti og reklamasjon, det gjelder både privatpersoner og selgere. I denne oppgaven skal du sjekke hvordan det står til med kunnskapen hos folk.

 a) Bruk fagstoffet og internett, og finn ut forskjellen på garanti og reklamasjon. Kom med konkrete eksempler.

b) Gå ut i nærmiljøet, eller på skolen, og spør folk om de vet forskjellen på garanti og reklamasjon.

c) Lag en oppsummering av undersøkelsen og presenter denne for klassen.

Oppgaven kan gjerne løses i par eller i grupper.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for