Oppgave

Kvalitetskrav for transporttjenester

Publisert: 07.06.2014, Oppdatert: 24.06.2014
Leveranse

Det er viktig at kundene blir fornøyde med de transporttjenestene de får. Det er bare kundene som kan si om leveransene har god kvalitet eller ikke.

Oppgave 1 Godstransporttjenester

Gå sammen i grupper og drøft hvilke kvaliteter en godstransporttjeneste bør oppfylle for at en kunde skal bli fornøyd. Hver gruppe tar kontakt med en bedrift for å undersøke hvilke kvaliteter en godstransporttjeneste bør oppfylle for at kundene skal bli fornøyde. Finn deretter ut om det er noen fellestrekk mellom de forskjellige bedriftene.

Oppgave 2 Godstransport

Du har kjøpt en vare fra en butikk i Tromsø. Varen skal transporteres og leveres til din adresse i Drammen. Hva vil være viktige kvalitetskrav for deg som transportkjøper?

Oppgave 3 Persontransport

Det er helg, og du har valgt å bruke ekspressbuss som ditt transportmiddel hjem. Du er student i Bergen, og du skal hjem til Trondheim. Hvilke kvalitetskrav vil være viktige for deg som busspassasjer på en slik reise som krever at du sitter i bussen i mange timer?

 

 

Relatert innhold

Generelt