Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Barne- og ungdomsarbeider i en ungdomsklubb»

Publisert: 27.05.2014
  1. Hvilke egenskaper mener du er viktig å ha i arbeidet som barne- og ungdomsarbeider?
  2. Hvilke aktiviteter er fine å gjøre sammen med ungdommer?
  3. Hvorfor tar Anne med seg ungdommer fra klubben når hun handler?
  4. Hva sier Anne om hvorfor hun vil jobbe med ungdom? Diskuter det i klassen.
  5. Hvordan planlegger de voksne klubbkveldene?
Oppgaver

Aktuelt stoff for