Oppgave

Jernbane (interaktiv oppgave)

Publisert: 19.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Havnelageret i Oslo

En viktig transportmåte i Norge er jernbanen. Jernbanen er viktig når det gjelder både person- og godstransport.

Oversikt over aktive jernbanestrekninger finner du her.

 

 

For mer informasjon, sjekk:

Jernbanenettets struktur i dag og www.nsb.no 

Relatert innhold

Faglig