Aktualitet

Biologi 1 – ferdig og komplett

Publisert: 27.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Illustrasjon til biologi

eForelesninger

eForelesningene dekker hele læreplanen og presenterer lærestoffet med tale, animasjoner, tekst, bilder og oppgaver.

 

 

Biologilærer med full oppakning i felten.Planlegging av feltarbeid.  

 

 

 

Ressurskart:
Ressurskart biologi Du finner oversikt over alt innhold ved hjelp av ressurskartet på biologisidene (klikk på Ressurskart på den blå navigasjonslinjen).    

 

 

 

Bilde av interaktivt evolusjonstre.Tree of Life. Interaktivt evolusjonstre.    

Biologi 1 er ferdig utviklet og har et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemål ved skolestart 2014. Lykke til med et nytt skoleår! Vi håper at dere får stor glede av innholdet på biologisidene!

Siste nytt

Plantespillet. Blant de siste ressursene som er ferdigutviklet, er et spill om planter: Planter på spill 

Se også Spill om dyrenes organsystemer.

Feltarbeid

Her er noen eksempler, men du får full oversikt ved å velge temafanen Aktiviteter og medietek, og deretter Feltarbeid.

Cellebiologi

Sjekk også:

Navigasjon – hvordan finne fram?

Skjermdump av fagstoffmenyen Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følges kronologisk. Til hver side er det linker til nyttige ressurser som eForelesninger, simuleringer, oppgaver, forsøk med mer.

Skjermdump av temabildene i biologi. I temafanen er alle ressurser sortert etter hovedområde, slik at det er lett å finne simuleringer, eForelesninger, filmer, oppgaver og forsøk som er aktuelle.

Skjermdump av tema Aktiviteter og medietek.  I tema Aktiviteter og medietek finner du oversikt over alle oppgaver, forsøk, simuleringer og eForelesninger med menyer for hvert hovedområde.