Fagstoff

Tips til eksamen på yrkesfag

Publisert: 28.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Jente ser på mange ikoner. Foto.   

 

En praktisk eksamen henter oppgavene fra yrkene innenfor det programområdet du går på. Det handler om å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere.

Planlegging

 • Hva går oppgaven ut på?
 • Hva trenger du av utstyr, verktøy og hjelpemidler?
 • Hvordan samarbeider man om arbeidsoppgavene?
 • Hvordan vurdere risiko og ivareta sikkerhet?
 • Hva trengs av faktaopplysninger, utregninger og annen informasjon før arbeidet starter?
 • Hvordan skal jobben gjøres?
 • Hva betyr profesjonell yrkesutøvelse i denne jobben?

Gjennomføring

Utføre arbeidet på den tiden du har til disposisjon. Jo bedre du har planlagt, jo større er sannsynligheten for at du lykkes.

 • Vurdering Ble resultatet som planlagt?
 • Er resultatet i tråd med kravene til denne typen arbeid og produksjon?
 • Forklar hvorfor resultatet ble som det ble.
 • Var det noe du burde ha gjort på en annen måte? Hvordan?

Dokumentasjon

 • Å dokumentere vil si å beskrive arbeidet som er gjort. Det betyr at du må bruke ord og forklare, enten muntlig eller skriftlig.
 • Hvis du blir bedt om å dokumentere arbeidet, kan det være nyttig å se på dette dokumentasjonsverktøyet:

 

Etter Vg2 på yrkesfag skal elever opp til praktisk eksamen. I læreplanene står det:

"Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt."

Når eksamen er lokalgitt, betyr det at det kan være store variasjoner i hvordan dette gjennomføres i de ulike fylkene. Praktisk eksamen kan vare i inntil fem timer og ha forberedelsesdel. Det er ikke uvanlig å jobbe i grupper.

Selv om en jobber med eksamensoppgaven i grupper, skal vurderingen være individuell. Det betyr at du får karakter ut fra det du selv har gjort, uavhengig av de andre på gruppa.

De enkelte fylkene har egne retningslinjer for hvordan praktisk eksamen gjennomføres. Du kan finne bestemmelsene for ditt fylke ved å søke på fylkets nettsider.

Spør læreren hvordan eksamen er organisert på din skole.

Du finner mange oppgaver på NDLA som ligner på praktisk eksamen. Her er noen eksempler: