Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Grupper»

Publisert: 27.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Tenk over

  1. Hvilket kompetansemål i læreplanen sier at du skal jobbe med emnet grupper?
  2. Lag et tankekart over det du kan om grupper. Sammenlign tankekartet med fagstoffet om grupper på Grupper Vg1.Undersøk om du trenger å repetere fagstoff fra Vg1 før du går i gang med fagstoffet på Vg2.
    Ta fram tankekartet på slutten av skoleåret og se hva du har lært.
  3. Bruk bildene og sitatene på sida som inspirasjon til en tekst om grupper.
Oppgaver

Aktuelt stoff for