Begrep

Upolar

Publisert: 27.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Upolare molekyler har ingen ladning eller ladningsforskyvning. Ladningen er symmetrisk fordelt slik at det ikke finnes noen pol som er mer negativ/positiv enn en annen ende av molekylet.
Molekylmodell av oksygengass.Oksygenmolekyler.Upolare stoffer er hydrofobe og løser seg ikke i vann, som består av polare molekyler.

Eksempel på upolare stoffer er fettløselige stoffer som A- og D-vitamin, etanol, og gasser som oksygen, karbondioksid og nitrogen.