Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Dokumentasjonsplikt»

Publisert: 21.05.2014

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr det å dokumentere?
  2. Gi eksempel på forhold du som helsefagarbeider må dokumentere?
  3. Les kapittel 5 § 5-1 i pasientrettighetsloven og diskuter innholdet.
Oppgaver

Fordypningsstoff for

Relatert innhold

Fordypningsstoff for

Kjernestoff