Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Å rapportere og dokumentere»

Publisert: 21.05.2014, Oppdatert: 08.09.2016

Utfordringer til deg

  1. Hva betyr det å rapportere?
  2. Hva betyr det å dokumentere?
  3. Hva menes med at dokumentasjon er en lovpålagt plikt?
  4. I hvilke lovverk kan du finne noe om dokumentasjon i helsesektoren?
Oppgaver

Til fordypning

Relatert innhold

Aktuelt stoff for

Til fordypning

Kjernestoff