Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Dokumentasjon i yrkesfaglig fordypning»

Publisert: 14.05.2014, Oppdatert: 07.06.2016

Utfordringer til deg

  1. Hva sier forskriften om dokumentasjon i faget yrkesfaglig fordypning?
  2. Hva er en logg?
  3. Hva kan du lære av å dokumentere i faget yrkesfaglig fordypning?
  4. Hvem har ansvaret for å ta vare på den dokumentasjonen du utarbeider i faget?
  5. Hvorfor må du være ekstra oppmerksom på taushetsplikten når du dokumenterer i dette faget?