Oppgave

Verving til Den norske legion

Publisert: 14.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Propagandaplakat for Den norske legion   

Den norske legion

Den norske legion (SS-Freiwilligen-Legion Norwegen) var en norsk avdeling av Waffen-SS som ble opprettet i 1941.

 

 

Den norske Legion overrekker Vidkun Quisling en fane på slottsplassen i Oslo i 1942.Den norske legion og Vidkun Quisling på Slottsplassen i Oslo i 1942. 

Den norske legion

Den tyske okkupasjonen av Norge varte i fem år fra 1940 til 1945. Okkupasjonsmakten gjorde Nasjonal samling (NS) til Norges eneste lovlige parti og innsatte Vidkun Quisling som ministerpresident. Men hvordan rekrutterte NS medlemmer til tysk krigstjeneste?

Kilde oppgave 1

Avisartikkel som oppfordrer folk til å verve segMeld deg til innsats, Adresseavisen 1. mai 1942. Klikk på bildet for å se teksten i større versjon. 

Oppgave 1

Mange meldte seg inn i NS, men NS ønsket også å rekruttere soldater til ulike typer oppdrag – for eksempel til SS. Det var behov for soldater til å kjempe for "Finnlands frihet og Norges framtid", som det står i artikkelen Meld deg til innsats i Adresseavisen 1. mai 1942.

 

Les avisartikkelen Meld deg til innsats.
 1. Hvilke egenskaper søkte man hos sine rekrutter?
 2. Hvilke oppgaver skulle de løse?
 3. Hva skulle de kjempe mot eller for?
 

Kilde oppgave 2

Hverving av frivillige til Waffen-SS og Den norske legion  

 

Oppfordring til verving til den norske legion, Adresseavisen 1.5.42Oppfordring til verving til Den norske legion. Adresseavisen 1. mai 1942.    

Oppgave 2

Fylkesmennene fra tida før krigen var byttet ut med NS- medlemmer. Dette var også tilfelle i Nord-Trøndelag. I 1942 hadde man en kampanje for å få rekruttert soldater til Waffen SS og Den norske legion.

 

Søk på nett for å finne ut mer om Waffen SS og Den norske legion og les Vervebrev del I og del II.
 1. Hvorfor skulle man verve seg?
 2. Hvilke goder ville soldaten og familien hans oppnå ved å verve seg?
 

Oppgave 3

Det ble sendt flere svar til fylkesmann Eggen i Nord-Trøndelag fra ordførerne i Inderøy, Malm og Snåsa.

 • Les svarene. Hva tror du oppfordringen til ordførerne var?
 • Hvilke grunner oppgir de for at vervingen ikke gikk helt etter planen?
 

 

Relatert innhold