Oppgave: Forsøk

Presentasjon av selvvalgt tema innen IKT

Publisert: 04.05.2014, Oppdatert: 27.04.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Presentasjon

Denne oppgaven lar elevene få prøve seg på grunnleggende presentasjonsteknikk. Den utfordrer elevene til å lage og forberede en presentasjon, og gir øving i å presentere for et publikum.

Målet med denne oppgaven er å få grunnleggende ferdigheter i presentasjonsteknikk, og for å øve deg på å snakke foran et publikum. Du skal velge et tema du vil presentere som du interesserer deg for innen IKT, og hva som fikk deg til å bli interessert i det.

Du kan ikke velge konkrete spill, applikasjoner og plattformer som for eksempel Battlefield, Photoshop, Facebook og lignende, men generelt om teknologien (sosiale medier, dataspill, bildebehandling osv.).

Noen viktige stikkord som bør tas med er:

  • Bakgrunnshistorie 
  • Positive-/negative-sider 
  • Hvorfor er du interessert i dette temaet? 
  • Hvordan bruker man det? 
  • Er det brukervennlig? 
  • Ta med noen konkrete eksempler (men husk at dette ikke skal dominere presentasjonen).

Utover dette står du fritt til å velge hva du mener er viktig å ta med i en slik presentasjon. Presentasjonen skal være på ca. 10 min. og skal presenteres for resten av klassen. Temaet du skal skrive om må godkjennes av læreren før du begynner,