Fagstoff

Den norske skolen utfordres

Publisert: 02.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Avisutklipp om lærertransportKlikk på bildet for å lese teksten. 

 

 

Oslo 1943: Tyskerne har rekvirert skolebygningene til innkvartering av tyske soldater, og undervisningen måtte flyttes til private hjem. Oslo 1943: Tyskerne har rekvirert skolebygningene, og undervisningen må flyttes til private hjem.  

 

Foreldre protesterer

Nærmere en halv million foreldre sendte inn følgende protestbrev:

«Jeg ønsker ikke at mitt barn skal delta i NSUF's ungdomstjeneste, da de retningslinjer som er trukket opp for dette arbeidet, strider mot min samvittighet.»

 

Norske lærere ble arrestert for motstand mot nazifiseringen av den norske skolen. Her er 11 arresterte lærere på tvangsarbeid i Kirkenes våren 1942Norske lærere ble arrestert for motstand mot nazifiseringen av den norske skolen. Her er 11 arresterte lærere på tvangsarbeid i Kirkenes våren 1942.   

Allerede i løpet av de første dagene etter invasjonen i april 1940, ble de fleste skolene overtatt som militærforlegninger. Elever og lærere sto uten undervisningslokaler, og skolemyndighetene måtte tenke nytt. Og tenke nytt gjorde skolemyndighetene på mer enn én måte.

Medlemskap i NS Ungdomsfylking

I februar 1942 ble medlemskap i NS Ungdomsfylking gjort obligatorisk, og dette ble formidlet fra Kirkedepartementet.
Det som ble vedtatt, var at

[e]nhver norsk gutt eller gjente skal for sin nasjonale oppdragelses skyld og for å tjene sitt folk og fedreland tjenstgjøre i N.S. Ungdomsfylking. Plikten til ungdomtjeneste begynner 1ste januar det året 10-års alderen nåes, og opphører 31te desember det år 18-års alderen nåes. Kilde: Nasjonal Samlings Ungdomsfylking 

Dette er vedtaket som ble motarbeidet av landets lærere. I løpet av noen uker hadde 85 % av dem sendt inn følgende protestbrev:

Jeg finner ikke å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp av NS' ungdomstjeneste, da dette strider mot min samvittighet. Da et medlemskap etter landslederens uttalelser bl.a. pålegger meg forpliktelser til en slik oppdragelse, og det dessuten stilles andre krav som strider mot mine tilsettingsvilkår, finner jeg å måtte meddele at jeg ikke kan betrakte meg som medlem av lærersambandet. Kilde: Nasjonal Samlings Ungdomsfylking 

Kilder

I Norsk Tidend, utgitt av den Kongelige Norske Regjerings informasjonskontor i London, ble den tøffe behandlingen av de norske lærerne beskrevet slik:

De skitne norske lærerne skulle ikke få sette seg opp mot nyordningen i Europa. 

 

 

 

E-bok: Slekt og individ 

Sverre Kvassnes, Egil Rian, Sigurd Saxlund:

Centralforlaget, 1944

 

Sterke reaksjoner mot lærerne

Dette ble altså ikke positivt mottatt av NS, og det resulterte i at mange lærere ble arrestert. Noen av lærerne fra Trondheim ble avsatt og sendt til Falstad (tysk konsentrasjonsleir i Ekne ved Levanger). Andre ble sendt nordover med skipet Skjerstad.

Siden få med lærerutdanning ville søke stillingene etter dem, måtte mange barn og unge nøye seg med stadige vikarer.

Nye fag i skolen

I august 1944 blir det i Adresseavisen beskrevet et behov for å innføre et nytt fag i skolen, nemlig raselære. Det var Kirke- og undervisningsdepartementet som sto bak dette. Det nye faget var rettet mot sjuende klasse og skulle kobles sammen med det eksisterende faget helselære. Boka de skulle bruke, var Slekt og individ, den skulle være både kortfattet og populær.

Dette ble av mange sett på som et forsøk på å nazifisere skolen. Faget ble aldri innført. Det kan skyldes motstand mot det blant lærerne, og at skoleåret etter var Norge igjen et selvstendig land.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Fagstoff