Oppgave

Jødeforfølgelse i Norge under andre verdenskrig

Publisert: 02.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Trakassering av jøder

Allerede i mai 1940 inndro norsk politi jødenes radioapparater etter ordre fra tyskerne.

 

Forfølgelsen av jødene startet i 1941.

 

Alle måtte da ha en «J» stemplet i passet.

 

 

 

 

vindu med davidsstjerneI 2006 ble dette vinduet knust i Det Mosaiske Trossamfunds synagoge i Oslo. Det viser at antisemittiske holdninger fremdeles lever i beste velgående i Norge.   

Inngangsparti FalstadFalstad fangeleir (opphav: Falstadsenteret, kildenett.no) 

Oppgave 1

Den 24. februar 1942 vedtok Nazi-Tyskland den «endelige løsning» på sitt jødeproblem. Da besluttet den tyske ledelsen med Hitler i spissen å tilintetgjøre alle jøder.

 

25. november samme år ble jødene fra Trøndelag ført til Oslo. Da hadde de allerede vært innom fangeleiren SS-Strafgefangenenlager Falstad. Derfra gikk ferden videre til Auschwitz. Bare noen få overlevde leiroppholdet.

 

Les fagartikkelen Den jødiske tragedien som du finner under Relatert innhold nederst på sida. Søk på Internett etter Falstad fangeleir eller SS-Strafgefangenenlager Falstad.
  1. Hva ble stedet brukt til i perioden 1941–1945?
  2. Beskriv med egne ord hvordan du tror det var å være på Falstad.
 

Oppgave 2

Søk på nett og finn tre kilder som gir opplysninger om hvor mange som ble drept i konsentrasjonsleiren Buchenwald under krigen.

 

  1. Hvilke kilder fant du?
  2. Hvilke tall oppgir de ulike kildene?
  3. Hvor mange norske jøder ble drept i tyske konsentrasjonsleirer i perioden 1940–1945?
 

 

Relatert innhold

Generelt