Oppgave

Skolehverdag under okkupasjonen

Publisert: 02.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

En tysk soldat slår opp kunngjøringen Falkenhorsts proklamasjon, i Trondheim 9. april 1940.  

 

Kilder oppgave 1

Fagartikkelen Skolegang under krigen  

 

Oppgave 1

Tyskerne beslagla en rekke skolebygg i Trondheim og Strinda for å bruke dem som militærforlegninger allerede fra 9. april. Det gjaldt både barneskoler, realskoler og gymnas i Trondheim sentrum. Noen ble beslaglagt under hele krigen, noen for kortere perioder.

 

Hvilke konsekvenser fikk dette for barn og ungdom i Trondheim?

 

Les fagartikkelen Skolegang under krigen som du finner under Relatert innhold nederst på sida, og studer avisartikkelen om skolesituasjonen i byen.

 

 1. Hvordan påvirket okkupasjonen trondheimselevenes skolehverdag?
 2. Hvilke tiltak ble iverksatt, og hvordan tror du elevene opplevde det? 
 3. Tror du lange ferier ble opplevd som positivt? 
 4. Hvorfor fikk elevene i trondheimsskolene ekstra lang juleferie i 1944?
 5. Hvilke andre konsekvenser tror du denne situasjonen fikk for folk i Norge vinteren 1944?

 

Kilder oppgave 2 og 3

Adresseavisen 1941 – om barna på Berg   

Oppgave 2

Ta utgangspunkt i artiklene fra Adresseavisen 11. februar 1941.

 

 1. Hvem var redaktør for Adresseavisen 11. februar 1941?
 2. Når ble redaktøren tilsatt i stillingen?
 3. Hva sier det om avisens holdninger under krigen?
 4. Kommer det til uttrykk i artikkelen?
 

 

Oppgave 3

Skriv et innlegg i et sosialt medium. Velg enten oppgave a, b eller c:

 1. Skriv et Facebook-innlegg på bakgrunn av det som skjedde på Berg skole. Tenk deg at du opplevde hendelsen og skulle fortelle om den.
 2. Lag en tweet som sier noe om det som skjedde.
 3. Skriv et blogginnlegg som forteller om din opplevelse av og refleksjon over episoden.
 

 

Relatert innhold

Generelt