Oppgave

Hjelp fra Sverige

Publisert: 02.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Hverdagsliv

I denne oppgaven skal du lære om hvordan det var å leve for folk flest i det tyskokkuperte Norge 1940 til 1945.

 

Du skal studere og tolke en rekke fotografier som vil vise deg hvordan hverdagslivet under andre verdenskrig i Norge var for de fleste.

 

Banner med teksten Norges barn takker SverigeBilde 2: Norwegian Official Photo Np. S 5378. Norges barn takker Sverige. «I forbindelse med den norske uken i Stockholm i tiden 9-15. oktober 1944 holdtes en utstilling ‘Norges barn takker Sverige’ i Stockholms-Tidningens lokaler ved Stureplan. Den ble åpnet 11. oktober. Bildet viser inngangen til utstillingslokalet, med utstillingens motto.» 

Kilder oppgave 1

Plakat for NorgeshjelpenBilde 1: Norwegian Official Photo S 6025. «Våren 1944 satte Stocholmskomiteen for Norgeshjälpen i gang en aksjon som kaltes ‘Stockholms hjälp åt Oslos barn’. Her ser vi plakaten som sattes opp overalt og prydet brosjyrene.»

Hverdagsliv i et okkupert Norge

Hvordan var hverdagen i Norge for folk flest under den tyske okkupasjonen 1940–1945? Ved å studere og tolke en rekke fotografier fra denne perioden, vil du få svar på dette.

Før du starter, les artiklene Fotografi som historisk kilde og Hva er en historisk kilde? som du finner nederst på siden under Fagstoff.

Oppgave 1 – Hjelp fra Sverige

Studer bilde 1 (til høyre) og bilde 2 (øverst på sida), og les bildetekstene. Disse tekstene står skrevet bakpå bildene.

 

 1. Når ble bildene tatt?
 2. Hva er det bilde av?
 3. Hvorfor ble det tatt bilder av plakater, tror du?
 4. Er plakatene presenterende eller berettende bilder?
 

Kilder oppgave 2

norske barn henter suppeBilde 3: Norwegian Official Photo nr. S 6049. Svenska Norgeshjälpens virksomhet. «Svenska Norgeshjälpens virksomhet i Norge har det siste år nådd en imponerende omfatning. Antallet barnebespisninger er oppe i 155.000 porsjoner daglig fordelt på 987 steder. En viss kategori ungdommer får også tildelt matporsjoner. I alt bespises daglig 240.000 personer. Flere hundre tonn klær og sko er fordelt blant de mest trengende. Barn fra Nordstrands folkeskole ved Oslo har hentet havresuppe i store spann og er på vei til skolen.» 

 

Norske barn spiser suppeBilde 4: S. 6057 23/2-45 Svenske Norgeshjelpens virksomhet «melk og havresuppe smaker godt» Norge u. 2vk Krigsark. Skap 2 

 

Oppgave 2 – Svenskesuppe

Se på bildene nr. 3 og 4, og les bildetekstene. Dette er tekster som opprinnelig er skrevet bakpå bildene.

 

 1. Når ble bildene tatt?
 2. Hva er det bilde av?
 3. Hvorfor tror du fotografen tok disse bildene, hva var formålet?
 4. Er disse bildene presenterende eller berettende?
 

Oppgave 3 – Refleksjon

Se nå på alle bildene under ett.

 

 1. Hva forteller disse bildene deg om det å være barn i Norge under krigen?
 2. Er disse fotografiene gode historiske kilder? Kan vi bruke dem som kilder til spørsmålet om hvordan barn hadde det under den tyske okkupasjonen, eller egner de seg best som illustrasjoner? Begrunn svaret.
 3. Kan du tenke deg andre kilder som du også kunne bruke?
 

Oppgave 4 – Skriv en tekst

Studer bildene på denne sida og de relaterte fagtekstene og oppgavene som du finner nederst på sida.

 

Skriv en artikkel eller et essay om hvordan du tror det var å leve i det tyskokkuperte Norge i tida 1940 til 1945. Hvordan tror du at du og din familie ville klart seg i en lignende situasjon?

 

 

Relatert innhold