Einar Berg

Publisert: 06.01.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Bilde av Einar Berg

  

Einar Berg (født 1951) er ansatt som lektor ved Olav Duun videregående skole i Namsos. Han har siden våren 2008 vært tilknyttet NDLA, i redaksjonene for naturfag, kroppsøving og biologi, senere som en av deskstaben og På nett-redaksjonen.

Utdanning: Forstkandidat fra NLH, pedagogisk utdanning samt en årsenhet innen IKT.

Tidligere yrkeserfaring: Arbeidet kort tid i Glommen skogeierforening og på Norsk institutt for skogforskning. Har siden 1982 vært tilsatt i videregående skole som lærer i skogbruksfag, naturfag og IKT-fag, som inspektør og IKT-systemansvarlig på egen skole, og som systemansvarlig for  Its learning i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Innhold relatert til Einar Berg

614 treff av Einar Berg

Innholdstype

Roller

Språk