Oppgave

Bomberegn over Rjukan

Publisert: 29.04.2014, Oppdatert: 26.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Referanse:

Statsarkivet i Kongsberg: Dokumentene forteller. Skriftserie 26. Riksarkivaren 2006, s. 52

Begreper


De allierte: en betegnelse for alle de landene som kjempet mot aksemaktene (alliansen mellom Tyskland, Italia, Japan og en rekke andre land) under andre verdenskrig.

Tungtvann: deuteriumoksid, D2O, en vannklar væske uten lukt og smak som blant annet brukes i kjernereaktorer. De allierte fryktet at nazistene skulle bruke tungtvannet til å utvikle en atombombe.

Sabotasjen mot tungtvannsfabrikken på Vemork ved Rjukan fant sted natt til 28 februar 1943. Produksjonen av tungtvann var av stor betydning for de tyske forsøk på å framstille atomvåpen. Her et bilde av fabrikken etter sabotasjen.Tungtvannsfabrikken på Vemork ved Rjukan i 1943. Produksjonen av tungtvann var av stor betydning for de tyske forsøkene på å framstille atomvåpen.  

Amerikanerne bomber Vemork

Den 16. november 1943 drønnet 155 tunge amerikanske bombefly over det norske fjellandskapet med kurs mot Rjukan. Angrepet skulle ramme den tyske tungtvannsproduksjonen, men resultatet ble også en katastrofe for samfunnet innerst i Vestfjorddalen.

Nærmere tusen bomber ble sluppet fra 12 000 fots høyde, ikke bare over Vemork kraftstasjon og elektrolysefabrikken, men også over Norsk Hydros nitrogenfabrikk, som produserte kunstgjødsel til det norske landbruket. Dessuten ble bolighus rammet, og 21 sivile nordmenn ble drept.

Det hører med til historien at bombeangrepet ble planlagt og gjennomført uten at norske myndigheter var informert, og dette førte til sterk kritikk fra den norske eksilregjeringen i etterkant. Denne konflikten mellom nordmennene og de allierte, mellom hensynet til sivilbefolkning og effektiv krigføring, var til stede helt fram til krigens slutt.

Oppgave

 1. Hva kan du finne ut om bombingen av Rjukan ved å lese de vedlagte kildene?
  – Hva skjedde?
  – Hvor mange omkom, og hvem var de?
 2. Hvorfor var det viktig for de allierte å ramme tyskernes tungtvannsproduksjon? Bruk flere kilder, også sekundærkilder, for å finne svar på dette spørsmålet.
 3. Hvilke følger tror du denne bombingen fikk for et lite lokalsamfunn som Rjukan?
 4. Hvilke følger fikk bombingen for forholdet mellom den norske eksilregjeringen og de allierte?
 

 

Oppgaver
Relatert innhold

Fagstoff

Generelt