Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Hva er hensikten med å dokumentere?»

Publisert: 28.04.2014

Utfordringer til deg

  1. Lag et tankekart over fordelene med å dokumentere.
  2. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man unnlater å dokumentere? Skriv ned fem eksempler.