Oppgave: Drøfte

Oppgaver til "Yrkesetikk"

Publisert: 25.04.2014, Oppdatert: 02.06.2015

Utfordringer til deg

  1. Hva er yrkesetiske retningslinjer?
  2. Søk på Internett for å finne flere eksempler på yrkesetiske retningslinjer. Finner du yrkesetiske retningslinjer for et yrke du kunne tenke deg å utdanne deg til? Du kan også henvende deg til organisasjoner eller institusjoner.
  3. Hva synes dere kunne være passende yrkesetiske retningslinjer for lærere i videregående opplæring? Diskuter.
  4. Hvilke etiske retningslinjer mener dere kunne være felles for yrkene i utdanningsprogram for service og samferdsel? Diskuter i klassen.
  5. Et fag bygger på et verdigrunnlag. Les om verdigrunnlaget for yrke i helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Hent eksempel fra de ulike yrkene i utdanningsprogrammet og diskuter hvordan verdigrunnlaget kommer til uttrykk.