Oppgave

Oppgave - feilsøking på porttelefon

Publisert: 29.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Ikon fritekst. Foto  I eksisterende anlegg vil det oppstå feil. Som fagmann blir det din oppgave å finne feilen og utbedre den.


Situasjonsbeskrivelse

I et mindre anlegg er det montert et Urmet porttelefonanlegg. Anlegget har fungert feilfritt i flere år. I forbindelse med utskifting av gatedør er det elektriske sluttstykket blitt flyttet over til den nye dørkarmen. Anlegget ble funksjonstestet og alt fungerte.

Huseier har nå tatt kontakt og klaget på at servicebryteren, som er plassert ved gatedøra, har sluttet å fungere. Bryterne for dørlåsen som er i de enkelte telefonene, fungerer.

Oppgave

Du får jobben med å utbedre feilen.

 

  1. Beskriv hvordan du vil gå fram for å lokalisere feilen.
  2. Tegn skisser og vis hvordan du kan benytte multimeter til feilsøkingen.
Relatert innhold

Faglig