Oppgave

Oppgave - skjemategning for tobruker ringeanlegg

Publisert: 25.01.2010, Oppdatert: 24.05.2016

Situasjonsbeskrivelse

Du skal montere et ringeanlegg i en tomannsbolig med felles gatedør. Begge boenhetene skal ha ringetrykknapp plassert ved gatedør. I tillegg skal det ved inngangen til hver boenhet være en ekstra ringetrykknapp.

Oppgave

Tegn et forslag til koplingsskjema for dette anlegget.

 

 

Relatert innhold

Faglig