Oppgave

Oppgave - sluttkontroll

Publisert: 29.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Ikon fritekst. Foto Alle installasjoner skal sluttkontrolleres. Hva skal konkret gjøres i sluttkontrollen?

 

Oppgave

I forbindelse med idriftsettelsen av anlegget foretar du en sluttkontroll:

 

  1. Hvilke målinger kan være aktuelle ved sluttkontrollen?
  2. Hva sjekker du i forbindelse med sluttkontrollen?
  3. Hvilken dokumentasjon skal utarbeides for denne type installasjoner?

Relatert innhold