Ekstern ressurs: Simulering

Molecular Workbench: Olje og vann

Publisert: 24.02.2015

Utforsk hvordan polare og ikkepolare stoffer virker sammen

Det er velkjent at "olje og vann ikke blander seg." Men hvorfor? Kjør modellen med polart vann (blått og rødt) og ikke polar olje (grå). Klikk på "Rist blandingen av olje og vann," kjør igjen, og se hva som skjer med molekylene etter en tid.