Ekstern ressurs: Simulering

Molecular Workbench: Mutasjoner

Publisert: 09.03.2015

Utforsk hvordan endringer i DNA-sekvensen kan endre aminosyrene som inngår i et protein

Mutasjoner er feil i DNA-sekvensen. Bruk Endre DNA- knappen for å endre hele sekvensen, eller klikk på et enkelt nukleotid for å gjøre en insettings-, slettings- eller substitusjonsmutasjon. Hva gjør endringen i DNA-sekvensen med det resulterende proteinet?

Du kan raskt hoppe mellom DNA-sekvensen og det ferdige proteinet ved å bruke knappene Vis DNA og Vis protein.

Er noen mutasjonstyper mer skadelig enn andre?