Fagstoff

Gategutter

Publisert: 23.04.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Produksjons-
opplysninger

Tittel: Gategutter

 

År: 1949

 

Anbefalt alder: 11 år

 

Regi og manus: Arne Skouen

 

Skuespillere: Ivar Thorkildsen, Tom Tellefsen, Pål Bang-Hansen, Carsten Winger, Einar Vaage, Stevelin Urdahl, Ebba Toje, Eva Steen, Per Arne Knobelauch, Ella Hval, Turid Haaland, Per Frisli, Signe Foss, Jack Fjeldstad, Helge Essmar, Svein Byhring, Ingrid Bothner, Finn Hugo Bernhoft

 
Gategutter  

Gategutter (1949)

Arne Skouens regidebut Gategutter er å regne som en klassiker i norsk filmhistorie. Filmen gir et innblikk i livet til en gjeng gutter fra østkanten i Oslo på 1920-tallet. 

Gategutter bryter med datidens praksis og tradisjon for filmproduksjon på flere måter, blant annet ved at flere av skuespillerne var amatører. Filmen tar også utgangspunkt i vanlige mennesker og hverdagslige hendelser i en tid preget av streik, arbeidskonflikter og fattigdom. Gategutter gir på denne måten et bilde av de sosiale forholdene i Norge på denne tiden og markerer et brudd med de tidlige norske filmene som ofte var filmatiseringer av nasjonalromantisk diktning, for eksempel Synnøve Solbakken, Fante-Anne og En glad gutt.