Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Ikke-verbal kommunikasjon»

Publisert: 22.04.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Utfordringer til deg:

 1. Hva er ikke-verbal kommunikasjon?
 2. Gå sammen og bruk stemmen på ulike måter – som beskrevet over. 
  Hvilken nytte kan du ha av å bruke stemmen på ulike måter når du jobber?
 3. Bruk blikket til å signalisere hva du føler. Klarer resten av gruppa å tolke deg?
  Hvilken nytte har du av å kunne tolke blikk?
 4. Bruk ansiktsuttrykk til å signalisere hva du føler. Klarer resten av gruppa å tolke deg?
  Hvilken nytte har du av å kunne tolke ansiktsutrykk?
 5. Finn eksempler på gester og kroppsbevegelser som brukes i kommunikasjonssituasjoner.
 6. Bruk bildet «Mange måter å kommunisere på». Diskuter hva dere kan finne ut om personen på bildet bare ved å se på klærne. Diskuter farer ved en slik båssetting etter utseende og påkledning.
 7. Diskuter hvordan dere selv opplever berøring, og hvordan dere kan finne ut hvordan brukere opplever å bli tatt på.
 8. Del dere i grupper. Ta for dere en film (lenkesamling) hver. Hvordan brukes ikke-verbal kommunikasjon her, hvordan tolker dere den, og hva synes dere om måten den brukes på? 
  Se filmen sammen med klassen og legg fram gruppens tolkninger.
 9. Noen skoler har skoleuniform.
  a) Hva kan grunnen være til at noen land velger å bruke skoleuniform?
  b) Hvilke fordeler og ulemper ser du med bruk av skoleuniform?

Mange måter å kommunisere på . illustrasjon.  

Oppgaver
Relatert innhold