Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Internasjonale konflikter»

Publisert: 15.04.2014

Diskuter:

  • Hva er forskjellen på å håndtere en konflikt og å løse en konflikt?
  • Hva trekker Solheim fram som det viktigste med måten han kommuniserer på?
  • Hvorfor snakker ikke Solheim om årsakene til konflikten og hvem som har rett?
Relatert innhold

Til fordypning

Generelt