Fagstoff

Aktiv Ungdom

Publisert: 15.05.2014, Oppdatert: 07.07.2017

Bilde av logoen til aktiv ungdom.     

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+ og har ansvar for EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Også norsk ungdom kan søke støtte gjennom Erasmus+.

Støtteordning

Aktiv Ungdom er en portal for EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+ som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Den delen av Erasmus+ som Aktiv Ungdom har ansvar for støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom. Det kan f.eks. være frivillig arbeid, ungdomsutveksling, hopsitering, ungdomspolitikk m.m. Aktiv Ungdom tilbyr også kurs for ungdomsarbeidere.

Mål for ungdomsfeltet

Noen av målene for ungdomsfeltet under Erasmus+ er å styrke ungdoms deltakelse i demokatiet, at de skal bli aktive medborgere og styrke samarbeidet mellom ungdomsfeltet og arbeidsmarkedet. At ungdom skal føle inkludering og solidaritet er også viktig.

Frivillig arbeid

Hvis man ønsker å jobbe som frivillig i utlandet, kan man melde seg til såkalt voluntørtjeneste. Alle ungdommer mellom 17 og 30 år har mulighet til å være med i voluntørtjenesten. Du jobber for en ideell eller offentlig organisasjon i et annet land. Det er mange forskjellige prosjekter i Europa, og du kan jobbe med barn, eldre, helse, miljø og kunst, for å nevne noe.

Les: Voluntørene forteller 

Ungdomspolitiske møter

Gjennom ungdomspolitiske møter er målet å skape en arena for debatt og dialog. Møtene skal legge til rette for at ungdom skal kunne uttrykke sine meninger og komme med konkrete bidrag i politiske debatter.

Samarbeid i programmet

Norske organisasjoner som søker støtte fra Erasmus+ kan samarbeid med alle EU-landene, EØS-landene og partnerland i naboregioner. Naboregioner kan være Sørøst-Europa (land som Albania, Bosnia, Kosovo) og Øst-Europa og Kaukasus (Armenia, Georgia, Moldova, Russland).

Også land i Midtøsten og Nord-Afrika er med som partnerland i naboregioner. Dette gjelder følgende land: Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Palestina, Syria og Tunisia.

Les mer på Aktiv Ungdom: Hvilke land er med i programmet? 

 

Relatert innhold

Faglig

Generelt