Oppgave

Oppgave - Porttelefon med separat ringetrykknapp og klokke

Publisert: 25.01.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Ikon fritekst. Foto Når en benytter porttelefonanlegg i bygg vil det gi oss kommunikasjon og kontroll med gatedøren. Når den besøkende er kommet fram til aktuell boenhet, vil det være behov for en ringeklokke. Denne ringeklokkefunksjonaliteten kan integreres med porttelefonen i boenheten.

 

Oppgave

I denne oppgaven skal du se på mulighetene for å kombinere ringeanlegg og porttelefon. Ta utgangspunkt i koplingsskjemaet for porttelefonen og lag et forslag til hvordan du kan kople inn ringeklokkefunksjonalitet i eksisterende anlegg.

 
Relatert innhold

Faglig