Oppgave: Yrkessituasjon

Arbeidsoppdrag i økonomi og administrasjon - Vaktmestertjenester AS

Publisert: 12.04.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Oppvarmet strøsand

Dette er en praktisk oppgave der sentrale tema er lønn, regnskapsbilag, regnskapsføring og regnskapsavslutning. Videre blir du bedt om å kontrollere budsjettet og analysere nøkkeltall.

Oppgave

Du arbeider med økonomi og regnskap for Vaktmestertjenester AS og har følgende arbeidsoppgaver i dag. Du skal blant annet gjøre ferdig og behandle følgende regnskapsbilag:

Bilde av en mann som driver med budsjettarbeid.Det er viktig for Vaktmestertjenester AS å holde orden på regnskapet.

 

Tabell som viser tenkt regnskapsbilag for Vaktmestertjenester AS. Bruk sone IV for beregning av arbeidsgiveravgift. Se her.

a. Beregn nettolønn, ferielønn og arbeidsgiveravgift og vis hvordan bilaget føres i regnskapet.

Vaktmestertjenester AS har levert åtte sekker Dolomitt strøsand à kr 65 til Granlia borettslag, Granlitopp 5b, 9999 Furunes. Vaktmestertjenester AS har adressen Postboks 54, 9999 Furunes.

Du skal sende faktura til Granlia borettslag. Bruk dagens dato som fakturadato. Betalingsbetingelser: per 30 dager. Leveringsbetingelser: fritt levert Granlia borettslag. Merverdiavgift: 25 prosent. (Øvrige opplysninger som telefon, e-post, hjemmeside og lignende kan du fritt legge til.) Lag din egen informasjon der du mangler opplysninger.

b. Lag en skisse av en faktura og vis hvordan denne fakturaen skal føres i regnskapet.

I 2011 finner vi disse tallene i regnskapet:

Tabell som viser tenkte tall i regnskapet til Vaktmestertjenester AS i 2011.

c. Vis hva som skal føres til resultat, og hva som skal føres til balanse, og forklar tallene på kontoene.

I 2012 betalte bedriften kr 199 500 i renter. Skyldige renter per 31.12.2012 er kr 15 500.

d. Vis hvordan kontoene i 2012 føres og avsluttes.

Tabell som viser tenkt resultatregnskap for 2012 for Vaktmestertjenester AS.

e. Sett opp budsjettkontroll og kommenter avvik.

Bedriften har disse hovedpostene i balansen i 2012:

Bilde av briller liggende på et regnskapsark.Hvordan vurderer du bedriften på grunnlag av tall fra regnskapet?

 

Tabell som viser tenkte hovedposter i balansen i 2012 for Vaktmestertjenester AS.

f. Vurder bedriften på grunnlag av forholdstall som du beregner fra regnskapet.

Vurdering

Under vurdering av besvarelsen legges det vekt på om du oppfyller følgende punkter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Har kjennskap til beregning av lønn.

Beregner nettolønn, ferielønn og arbeidsgiveravgift.

 

 

Lager en faktura.

 

Har kjennskap til regnskapsføring.

Bokfører regnskapsbilag og forklarer posteringene.

 

 

Beregner budsjettavvik.

Vurderer mulige årsaker til og konsekvenser av avvik.
Gir råd om forbedring av bedriftens økonomi.

Gjør rede for begreper som likviditet, rentabilitet og soliditet.

Beregner forholdstall fra regnskapet.

Vurderer bedriftens rentabilitet, likviditet og soliditet og gir din helhetsvurdering.