Fagstoff

Hvordan forberede seg til skriftlig eksamen på KK3?

Publisert: 09.04.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Et lokale klart til skriftlig eksamen

1. juni er det forberedelsesdag og 2. juni eksamen i kommunikasjon og kultur 3. I en klasse på Skien videregående skole har vi gjort noen forberedelser. Ut fra det lærer og elever sammen har kommet fram til, vil vi her gi noen tips om fornuftig bruk av timene som gjenstår før sentralgitt eksamen i KK3.

Generelle råd før skriftlig eksamen

Bruk fagbegreper og teorier

En vanlig svakhet i oppgavebesvarelser i vårt fag er at eleven ikke bruker teorier og fagbegreper fra kommunikasjon og kultur-faget. Vi anbefaler derfor:

Lag en ordliste

Gjennom året har vi laget en ordliste sammen. Ordlista gjenspeiler fagbegreper og teorier som vi har jobbet med. Det var viktig for oss at den bare skulle være på en A4-side, derfor har lista blitt revidert mange ganger. Vi kan bruke hjelpemidler til eksamen, og da var tanken at lista kunne fungere som en sjekkliste:

 • Hvilke av disse begrepene/teoriene er aktuelle for oppgava di?
 • Har jeg brukt noen av disse begrepene/teoriene i besvarelsen min?

Vår liste for KK3 ble til slutt seende slik ut :Ordliste KK-begreperOrdliste - kommunikasjon og kultur 3

Du finner også noen viktige KK3 fagbegreper her.

Hvordan skriver jeg en god besvarelse?

Sjangerkrav
Mange av eksamensoppgavene i programfaget vårt har vært drøftingsoppgaver. Vær oppmerksom på at det forventes drøfting uten at det spesielt bes om det. Her er en av deloppgavene som ble gitt til eksamen våren 2010:

Med utgangspunkt i kunnskapen du har om ulike kultursyn, skal du svare på disse spørsmålene: Hvorfor har mange nordmenn en noe begrenset tillit til andre lands rettssystem?
Hva påvirker tankegangen vår omkring dette temaet? Skriv en tekst der du begrunner svarene dine og bruker eksempler. 

(Utdanningsdirektoratet, Eksamen SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3)

Råd til drøftingsoppgaver

 

Ingressbilde til drøftingsoppgave.Drøfting?

 

Sett deg inn i:

 • hva drøfting innebærer.
 • hva som kjennetegner gode drøftingsbesvarelser.
 • hvordan slike oppgaver er løst av andre. Undersøk om du har tilgang til noen gode eksamensbesvarelser, eller om noen i klassen er flinke til å skrive denne typen oppgaver.
 • sjangerkravene for drøftingsbesvarelse. De er ofte er sammenfallende med artikkel og fagartikkel. Sjekk Artikkel for tips.

Du kan også bli bedt om å skrive andre typer tekster. Det er viktig å være oppmerksom på sjangerkravene. Her går oppgaven ut på å skrive et foredrag og analysere det etterpå (fra eksamensoppgaven høsten 2010):

1. Hijab blir ofte sett på som et religiøst hodeplagg. Deler av det offentlige Norge ser på hijab som en tvangstrøye for muslimske kvinner og arbeider for et lovforslag som skal forby hijab blant annet i skolen.
Skriv et foredrag der du argumenterer for at muslimske kvinner skal få velge selv om de vil bruke hijab eller ikke.
2. Analyser foredraget ditt, og vis virkemidlene du bruker for å få fram synspunktene dine.

(Utdanningsdirektoratet, Eksamen SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3)

Fra faget vårt vet vi at en viktig del av et foredrag er framføringa. Noen framføring får vi ikke gjort her, men i analysen forventes det at vi skal si noe om hvordan vi har tenkt rundt dette. En eksamenskandidat med fremmedkulturell bakgrunn innledet sitt skriftlige foredrag slik: "Hei, jeg heter Ahmad, og ..." I analysen redegjorde hun for hvorfor hun valgte en slik introduksjon. Det fikk hun honnør for.

 

Råd om å skrive foredrag

Kronprins Haakon holder foredrag om tusenårsmåleneKronprins Haakon holder foredrag  

Å holde foredrag har mye til felles med å holde en tale. Du skal argumentere og overbevise.


Sett deg inn i:

 • hvordan vi bruker retoriske virkemidler for å overbevise. Se her
 • du får noen gode råd og tips om presentasjoner her   

Disposisjon 

Eksamensoppgavene gir klare føringer for hvordan du bør disponere oppgaven. Disse må du følge og krysse av for hvert punkt som er besvart. Glem heller ikke de generelle reglene om de tre hoveddelene av en tekst ("den gylne hånda"), Disposisjon og hvordan du setter opp en argumenterende tekst, se Femavsnittsmetoden.

Forberedelseshefte

Til eksamen får du 1 forberedelsesdag. Denne dagen får du utlevert et forberedelseshefte. Det er svært viktig at du møter opp denne dagen, slik at du og lærer sammen kan bli enige om hvilke deler av lærestoffet som er sentrale for temaet som oppgis.

I forberedelsesheftet er det både tekst og lenker som vinkler inn stoffet. Dette bør du se nøye på. Det kan være fornuftig å legge inn lenkene på minnepennen du kan ha med deg, slik at url-ene ligger klare (til fotnoter og kildehenvisning). Du må bruke og referere til forberedelsesheftet i besvarelsen din.

Eksamensveiledning

Det er viktig at du leser eksamensveiledningen før eksamen for å sette deg inn i hvordan eksamen foregår og hvordan den vurderes.
Her finner du Utdanningsdirektoratets dokumentlager over eksamensveiledninger. Finn eksamensveiledningen for Kommunikasjon og kultur 3 og studer den nøye.

Lære av hverandre

Er det noen i klassen som er flinke til å skrive oppgaver? Vi har jobbet med vurdering av konkrete eksamensbesvarelser - noe gode og noen ikke så gode. Hva er bra og hva er dårlig? Hvorfor er det bra, og hvorfor er noe annet ikke så bra?

Vi har også opprettet en gruppe på Facebook, der vi tipser hverandre om aktuelt stoff og gir veiledning til hverandre. Mange lager en gruppe i forbindelse med forberedelsesdagen. Flere hoder tenker ofte bedre enn ett.

Kildebruk og kildehenvisninger

På forberedelsesdagen er det også viktig at du finner relevante kilder utover dem som er oppgitt. Husk at du kan laste ned hele eller deler av KK3 i pdf-format. Velg artikler som er relevante for temaet, og last dem opp på minnepennen. Siden vi ikke har lærebok i faget, er det fint å ha faglitteratur å kunne støtte seg til.

Råd om kildebruk


kildebrukAvisartikkel om ureglementert kildebruk 

Sett deg inn i:

 • hva som kjennetegner en seriøs kilde, og hvorfor du ikke må plagiere, se Kildebruk
 • hvordan du refererer til kilder, se Kildehenvisninger
 • hvordan du skriver fotnoter

Tips:

Ikke bli så redd for feil kildebruk at du skriver uten å begrunne og belyse med relevante kilder.

 

Vurdering av oppgaven

Vi har også funnet ut at det er en god idé å ha et vurderingsskjema for skriftlige oppgaver ved siden av seg når en skriver. Her er et eksempel på et skjema vi har tatt i bruk:

VurderingsskjemaVurderingsskjema 

Aktuelle saker

Eksamensoppgavene vil ofte gjenspeile noe som har dukket opp i nyhetsbildet. Det skal godt gjøres at nyhetssaker IKKE har noe med vårt fagfelt å gjøre. Derfor er det viktig å holde seg oppdatert på det som skjer. Om det ikke direkte etterspørres i oppgaven, vil du vise god kompetanse ved for eksempel å relatere temaet i oppgaven til noe i nyhetsbildet.

Her er noen aktuelle saker for KK3 vi har sett på diskursen rundt i vår klasse ved Skien videregående skole:

 • Max Hermansen og Pegida-marsjene. Vi har analysert samtale mellom Max Hermansen og muslimsk elev.
 • Vi har sett Brennpunkt-dokumentaren "Frivillig tvang"  i forhold til Splittet eller hel personlighet? 
 • Vi har fått en ungdomsroman på såkalt kebab-norsk Kebab i litteraturen 
 • Rasisme-begrepet og Mona Gustavsen som ikke får kjøre taxi fordi hun er tater Rasisme
 • Bloggere og makt til å påvirke Vi har sett på bloggen til "Fotballfrue"
 • Ytringer på nett og ytringsfrihet  Kokkvold om ytringsfrihet  Yahya Hassan og hans poesi  og karikatur-striden og Charlie Hebdo Det nasjonale og det globale 
 • Malala får Nobels Fredspris. Hvordan skal hun hilse på menn? Internasjonale hilseskikker
 • Fjorårets eksamensoppgave gikk på mat og identitet. Vi har sett på utstillingen "Hva spiser verden?"
 • Vi har laget veggavis fra utstillingen "Be Democracy" på Nobels Fredsinstitutt om sosiale medier og ytringsfrihet Wiki og veggavis
 • Vi har brukt Kahoot for å kartlegge  og sammenligne kulturell ungdomsidentitet i  skoleklasser i Cape Town og Skien.

 

Oppgaver

Se på eksemplene fra eksamensoppgaver ovenfor:

 1. Hvordan vil du disponere eksamensoppgavene over ut fra oppgavelyden?
 2. Hvilke teorier/begreper synes du er aktuelle i oppgavene over ut fra ordlista?
 3. Er det noen aktuelle saker du ville knytte til de angitte temaene?
Relatert innhold