Fagstoff

Medfødt infeksjonsforsvar – biologiske og kjemiske barrierer

Publisert: 10.04.2014, Oppdatert: 02.10.2017
Et barn beskyttet i en glasskuppel

Det medfødte infeksjonsforsvaret består av mer enn hel hud og friske slimhinner. Vår naturlige bakterieflora og celler som kan spise og ødelegge mikroorganismer, danner biologiske barrierer, mens magesyre og tårevæske med enzymer er en del av de kjemiske barrierene. I tillegg er vi født med en hel hær av proteiner som kan "punktere" inntrengere. Disse proteinene kalles komplementsystemet.

E. coli-bakterier formerer seg i tarmen. Disse er en del av den naturlige bakteriefloraen i tarmen vår. 

 

Plansje med oppsummerende stikkord for medfødt forsvar.Medfødt uspesifikt forsvar. 

 

Granulocytter. 

 

Et sår med gulgrønt verk og rød hud rundt såret..Puss eller verk i et betent sår består av lymfe, døde og levende hvite blodceller (mest nøytrofile granulocytter), dødt vev, bakterier eller andre fremmedlegemer. 

 

En mann gråter. Nærbilde av øye med tårer.Øye med tårer. Enzymet lysozym i tårevæsken beskytter øyet mot angrep fra bakterier. 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Medfødt infeksjonsforsvar\"Medfødt infeksjonsforsvar. 

 

Tegning av hudsnitt med skade.Makrofager tiltrekkes av stoffer som blir sendt ut av skadde celler (kjemotaksi). Komplementsystemet deltar også i bekjempelsen av inntrengere, samtidig som de tilkaller celler i immunapparatet ved hjelp av kjemotaksi. 

Biologiske barrierer

Kroppen inneholder mange bakterier som er helt nødvendige for at vi skal holde oss friske. Det er vanlig at vi har omtrent 1-3 kilo bakterier i og utenpå kroppen. Dersom vi regner med bakteriefloraen i tarmen, er det cirka ti ganger så mange bakterier som menneskeceller i kroppen vår. Men fordi bakteriene er så små, utgjør de bare en liten del av massen vår.

Nyttige bakterier, antibiotika og soppinfeksjon.Bakteriene på huden og i tarmen er nyttige for oss på mange måter, og de danner en biologisk barriere mot infeksjoner. Melkesyrebakteriene er et eksempel på bakterier som har viktige funksjoner i kroppen vår, og blir brukt som probiotika. De kan for eksempel senke pH på slimhinner ved å produsere melkesyre, og skaper på den måten et miljø hvor bakterier ikke trives.

Cellulært forsvar
som er en del av det medfødte infeksjonsforsvaret

En makrofag spiser bakterier.Makrofager, dendrittiske celler og nøytrofile granulocytter er alle eksempler på såkalte "eteceller" (fagocytter). Disse cellene "spiser" celler, bakterier og virus som skal fjernes fra kroppen. Vi kan regne dem som en del av det medfødte infeksjonsforsvaret selv om de også samarbeider med immunforsvaret, for eksempel ved å presentere antigener for T-celler.

Mastcellene kan starte immunrespons mot blant annet parasitter. Ved akutt allergi (en reaksjon som kommer med en gang man får kontakt med et allergen) er mastcellene med på å gi kløe og inflammasjon. Mastcellene er også knyttet til immunsystemet, siden de kan bli aktivert av antistoff.

NK-celler (Natural killer cells) dreper celler som mangler MHC-1, og dermed oppfattes som fremmede celler eller som celler med feilfunksjon. Når cellene i kroppen får en virusinfeksjon eller begynner å dele seg ukontrollert (som ved kreft), vil de ofte få lite MHC-1 på overflaten. Det antas derfor at NK-cellene er viktige for å unngå disse sykdommene.

Kjemiske barrierer

Innsiden av en magesekk med rosa slimhinner.Magesekk med friske slimhinner og magesyre.Magesyren og tårevæsken er eksempler på kjemiske barrierer som mikroorganismer må forsere for å komme seg inn i kroppen. Mange mikroorganismer blir drept av den sterke magesyren (pH 1–2).
Tårevæsken og slimet på slimhinner inneholder enzymet lysozym, som angriper bakterier. Lysozym ødelegger celleveggen til bakteriene og er effektiv mot noen, men ikke alle typer bakterier.

Komplementsystemet

Tegning av cellemembran som blir punktert.Komplementsystemet – celledød. Blodet inneholder en gruppe proteiner som kalles komplementsystemet. Disse proteinene kan samarbeide med resten av immunsystemet og punktere cellemembranen i mikroorganismene. Komplementproteinene er normalt løst i blodplasmaSentrifugert blodprøveBlodplasma utgjør litt mer enn halvparten av det totale blodvolumet og er det som er igjen når blodcellene er fjernet. Blodplasma består av vann og oppløste stoffer, som næringsstoffer, avfallsstoffer, ioner, hormoner og fibrinogen. Fibrinogen virker sammen med blodplatene og stopper blødninger..

Når det kommer en fremmed celle inn i kroppen, kan proteinene i komplementsystemet feste seg på overflaten og starte en kjedereaksjon som ødelegger cellemembranen.

Når det sitter antistoffer på overflaten til inntrengeren, kan komplementproteinene feste seg mye lettere. I tillegg til å angripe fremmede celler kan komplementsystemet trekke til seg cellene i immunapparatet ved hjelp av kjemotaksiTaksier er retningsbestemte forflytninger forårsaket av ytre stimuli. Når slike bevegelser er forårsaket av kjemiske stoffer, kalles de kjemotaksier., og aktivere dem slik at de angriper.

I motsetning til immunsystemet kan ikke komplementsystemet tilpasse seg ulike mikroorganismer, men er en del av det medfødte og mindre spesifikke infeksjonsforsvaret.

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for

Aktuelt stoff