Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Studer NRKs profilundersøkelse

Publisert: 02.04.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

mediehverdag logo  

Tid

1 time

 

Vanskegrad

middels

 

Ressurser

NRKs profilundersøkelse 2013  

 

Sven Egil Omdal:

To kill av licence

(mediekommentar)

 

Oppgave 1

NRK publiserte nylig en profilundersøkelse som tar for seg brukernes oppfatning av ulike sider ved NRKs virksomhet. Studer undersøkelsen og svar på spørsmålene nedenfor.

 

 

Oppgave 2

Les Sven Egil Omdals mediekommentar To kill å licence. Teksten finner du under "Relatert innhold" nederst på sida.

 

 1. Hvilket politisk parti er det Omdal omtaler som "partiet for folk flest"?
 2. Hvilke argumenter er det, ifølge Omdal, sentrale talspersoner for dette partiet bruker for å grunngi at de ønsker å fjerne NRK-lisensen?
 3. Hvorfor ønsker kulturminister Thorhild Widvey å vurdere om NRK fortsatt skal tilby nettjenesten Yr.no?
 4. Omdal påstår at TV 2 og TVNorge vil bli "feid av banen" dersom også NRK blir reklamefinansiert. Hvorfor tror du han mener at det vil bli slik?
 5. Hva er en allmennkringkaster, og hva er de viktigste argumentene for å beholde en slik ordning?
 6. Hva mener Omdal er den største trusselen mot ordningen med kringkastingslisens?
 7. Er dette en subjektiv eller objektivt tekst? Begrunn svaret med eksempler fra måten Omdal ordlegger seg på.
 8. Hvilket mediepolitisk ståsted tror du Omdal har?

 

 

 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Aktuelt stoff for