Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Flervalgsoppgave om matvaregrupper

Publisert: 02.04.2014, Oppdatert: 28.02.2017
Matvaregrupper

Vi deler matvarene inn i grupper. Matvarene i en gruppe har en del fellestrekk når det gjelder hvilke næringsstoffer de inneholder, og hvilken plass vi ønsker at de skal ha i kostholdet. Her kan du teste hva du kan om de ulike gruppene.

Relatert innhold

Generelt