Oppgave: Yrkessituasjon

Brukerundersøkelse

Publisert: 31.03.2014, Oppdatert: 10.05.2016
PC hjelp

Her skal du gjennomføre en undersøkelse av brukertilfredsheten i en virksomhet for å få tilbakemeldinger som kan brukes til kontinulerlig forbedring.

Brukerundersøkelser kan være nyttige for å få tilbakemeldinger fra et større antall personer. I denne oppgaven bør dere jobbe sammen i grupper på 3-4 personer.

Ta kontakt med ledelsen på skolen, eller en annen oppdragsgiver som kan ha interesse av å få gjennomført en spørreundersøkelse for et bestemt formål. Dersom du gjennomfører den for skolen, kan man for eksempel lage brukerundersøkelser for skolekantinen, biblioteket, resepsjonen, IKT-brukerstøtte eller tilsvarende funksjoner. Man kan også lage spørreundersøkelser for å for eksempel kartlegge IKT-bruken i klasserommet.

Denne oppgaven gjennomføres som et prosjekt, og gjennomføring bør bestå av følgende prosesser:

  1. Gå i grupper på 3-4 personer
  2. Finn oppdragsgiver (for eksempel skoleledelsen) 
  3. Bestem tema/brukergruppe i samråd med oppdragsgiver 
  4. Sett opp spørreundersøkelsen 
  5. Distributer spørreundersøkelsen 
  6. Samle inn og analyser resultatet 
  7. Presenter resultatet for oppdragsgiver