Fagstoff

Effekt

Publisert: 31.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017

Vi får ikke utført noe elektrisk arbeid uten at vi har en spenning som driver en strøm gjennom forbrukeren. Når vi slår på lysbryteren i huset vårt, kobler vi 230 V inn på ledningen til lyspæra. Nå vil det flyte en elektrisk strøm gjennom lampen. Lampen vil lyse kraftig når det går mye strøm, og svakere når det går mindre strøm.

Effekt
Leverandør: Kunnskapsfilm
 

Interaktivitet: strømkretsInteraktivitet: strømkrets  

 

Strøm og spenning bestemmer hvor stor effekten er. Dette gir oss en effektformel: effekt = spenning multiplisert med strøm (P = U · I).

Vi måler effekt i watt, forkortet W.
Symbolet for effekt er P (Power).

Hvor stor effekt utvikles når et apparat er tilkoplet 230V og strømmen måles til 10A?

P = U · I = 230V · 10A = 2300W