Aktualitet

Små stikk – store trusler

Publisert: 02.04.2014, Oppdatert: 05.03.2017

logo aktualitet  Dette er saken:

Vi markerer FNs helsedag hvert år den 7. april.

 

I 2014 er temaet for helsedagen vektorbåren smitte.

 

Vektorbåren smitte er sykdomssmitte som overføres via en smittebærer, for eksempel en mygg.

 

Nettside og fakta

 

WHO plakat: Small bite, big threat

Gutt som er rammet av dengueDØDELIG: Den vektorbårne infeksjonssykdommen malaria forårsaker årlig mer enn 600.000 dødsfall globalt – de fleste som rammes er barn under fem år.

Vektorbåren smitte

Insekter og andre dyr som bærer på smittsomme sykdommer, er i ferd med å få bedre levevilkår mange steder i verden.

– Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt, og vi regner med at den vil stige ytterligere de neste femti til hundre årene, sier Kristin Aunan, forsker hos CICERO – Senter for klimaforskning.

– Klimaendringene gjør at insekter som mygg og flått får større utbredelse og lengre sesong. Samtidig øker sjansen for at hittil fremmede arter kan overleve, forteller Aunan.

Insekter og andre dyr kan føre med seg både flere og nye mikroorganismer som gjør mennesker syke. Dette kaller vi vektorbåren smitte.

Flått og flue

Med vektorbåren smitte mener vi altså sykdomssmitte som blir overført indirekte via en bærer (en biologisk vektor), som ikke nødvendigvis er syk selv.

– En vektor kan for eksempel være en mygg som fører med seg malariasmitte, en flue som bærer en parasittsykdom, eller en flaggermus som overfører rabies, forklarer Preben Ottesen, direktør ved avdelingen for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet.

Smittebærere

Mange vektorbårne sykdommer smitter via mygg. Her til lands flåtten den best kjente vektoren.

 

Video: Myggen som vert for malariaparasitten.

Flått og asiatisk tigermyggVEKTOR: Norsk flått og asiatisk tigermygg.

Her til lands er vi best kjent med flåtten som vektor. Flått kan for eksempel bære og overføre sykdommen borreliose, som skyldes en bakterie, og skogflåttencefalitt, en type hjernebetennelse som skyldes et virus.

– I Norge ser vi allerede at flått finnes flere steder i landet enn tidligere, og mot slutten av århundret kommer det antakelig til å finnes flått i mesteparten av landet, unntatt i fjellet, sier Ottesen.
Klimaendringene vil også gi oss nye sykdomsbærere å hanskes med.

Parasitt

Leishmaniasis er en parasittsykdom som blant annet gir feber, diaré, anemi og sårdannelser i huden. Vektoren er sandfluer.

 

Les mer om sneglefeber på NDLA naturfag.

Sår forårsaket av leishmaniaparasitter

– I Italia og Frankrike finnes allerede asiatisk tigermygg, som kan smitte mennesker med febersykdommer som dengue. Sandfluer som bærer parasittsykdommen leishmaniasis, finnes også i disse landene. Og rabiesbærende flaggermus forekommer så langt nord som i Danmark, opplyser Ottesen.

– Flere av disse smittebærerne er på vei videre nordover, og den nyinnvandrede asiatiske tigermyggen vil selv med dagens klima bli vanlig i vestlige deler av Europa. Norge er i dag for kaldt for denne myggen, men vi vil nok se den her også på et tidspunkt, sier han.

Helsefarlig vann

Både malaria- og denguefebermygg yngler i små stillestående dammer. Ved å fjerne dammene kan man redusere myggbestanden.

Familie under parasoll og myggnetting

Behandling og forebygging

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 17 prosent av alle verdens infeksjonssykdommer vektorbårne, og disse forårsaker over en million dødsfall årlig på verdensbasis. Og med klimaendringene vil antallet mennesker i risikosonene øke.

– Det finnes dessverre ikke så mange effektive medisiner mot mange av disse sykdommene, men man kan vaksinere seg mot flere av dem. Antibiotika fungerer for eksempel mot bakteriesykdommer som borreliose, men mot virus har vi stort sett bare lindrende preparater, forteller Preben Ottesen.

Flere vektorbårne sykdommer kan man imidlertid forebygge ved å beskytte seg mot de aktuelle smittebærerne.

– Bruk myggnett og insektspray for å hindre myggstikk og fluebitt, og dekk til kroppen om du for eksempel går tur i flått-terreng, oppfordrer Ottesen.