Oppgave: Drøfte

Oppgaver til «Bevegelsesapparatet»

Publisert: 10.04.2014

Utfordringer til deg

 1. Hva mener vi med begrepet bevegelsesapparatet?
 2. Hvilke organsystemer virker sammen i bevegelsesapparatet?
 3. Se filmen Et liv i bevegelse øverst på denne siden. Jobb sammen to og to:
  Ta notater fra filmen og øv på å gjenfortelle innholdet til en klassekamerat.
 4. Hva gjør en fysioterapeut, og hva gjør en kiropraktor? Finn ut hvordan man kan utdanne seg til disse yrkene.
 5. Diskuter denne påstanden i klassen:
  Fysisk aktivitet er en av de viktigste investeringer man kan gjøre i egen helse.
 6. Les brosjyren Skapt for bevegelse, som du finner i lenkesamlingen. Finn bilder på nettsidene til NDLA og lag en bildefortelling som illustrerer punktene i denne brosjyren.
 7. Vurder din egen livsstil og forslå aktiviteter som du mener vil virke positivt på ditt bevegelsesapparat og din helse. Bruk treningsplanleggeren og lag en plan. Be gjerne kroppsøvingslæreren om råd.
  Lag en plan som er realistisk, og som du tror du kan klare å gjennomføre.
  Prøv ut planen i noen uker. Fungerer det? Hvorfor? Hvorfor ikke? Juster planen om nødvendig.
 8. Hvorfor er det viktig at også mennesker som har nedsatt bevegelighet, er fysisk aktive?
 9. Fysisk aktivitet kan være mye forskjellig og det gjelder å finne noe som passer for den enkelte. Noen aktiviteter krever mye tilrettelegging og mye utstyr, og noen trenger hjelp for å bevege seg:
  Arbeid sammen i grupper
  Velg ut en bruker fra hver av de elleve yrkessituasjonene og foreslå fysiske aktiviteter som kan passe for hver av dem. Dere skal legge vekt på aktiviteter som stimulerer bevegelsesapparatet. Vurder:
  - tilgjengelighet - finnes tilbudet i din kommune?
  - hvilket utstyr trenger man?
  - hvor mye hjelp trenger brukeren?
  - andre forhold dere synes er viktige
 10. Fordypning
  Se filmene om fysisk og motorisk utvikling under Barns utvikling. Forklar begrepene:
  - motorisk utvikling
  - grovmotorikk
  - finmotorikk
 
Oppgaver
Relatert innhold