Begrep

Barnevaksinasjonsprogrammet 2013

Publisert: 24.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
Alder
Vaksinasjon mot1 

3 måneder

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae-type B infeksjon (DTP-IPV-Hib)
Pneumokokksykdom (PKV)

5 måneder

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae-type B infeksjon, (DTP-IPV-Hib)
Pneumokokksykdom (PKV)

11-12 måneder

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae-type B infeksjon, (DTP-IPV-Hib)
Pneumokokksykdom (PKV)

15 måneder 

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

2. klasse (7 år) 

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt (DTP-IPV)

6. klasse (11 år)

Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

7.klasse (12 år), jenter

Humant papillomavirus (HPV) (3 doser)

10.klasse (15 år)

Polio (IPV) (til og med årskullet født 1997)

Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt (dTP-IPV) (fra og med årskullet født 1998)

For barn i definerte risikogrupper

Hepatitt B, 3 eller 4 doser

For barn i definerte risikogrupper

Tuberkulose (BCG), 1 dose